บริษัท ทีม เทิร์ฟ สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด ผลิตและจำหน่ายหญ้าเทียม : ผู้เชี่ยวชาญ งานออกแบบสนามกีฬา รับเหมาจัดการโครงการและติดตั้งสนามหญ้าเทียมสนามกีฬาหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน

งบประมาณการลงทุน สนามฟุตบอลหญ้าเทียม กลางแจ้ง ขนาด 22 x 42 , 25 x 40 ,30 x 50 เมตร

ก่อนจะสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เราต้องรู้ขนาดที่เราจะทำสนามก่อนจึงจะสามารถประเมินงบประมาณการลงทุนได้อย่างแม่นยำ วันนี้ทางบริษัทได้ทำการประเมินงบประมาณการลงทุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม กลางแจ้ง คร่าวๆ ไว้ 3 ขนาดด้วยกัน เพื่อผู้สนใจสนามจะเอามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการทำสนามฟุตบอลหหญ้าเทียม 

1 ข้อมูลการลงทุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน กลางแจ้ง
ยกตัวอย่างขนาดสนาม 30 x 50 = 1,500 ตารางเมตร

1. เครียร์ริ่งพื้นที่ดินเดิมให้ได้ระดับ 0 งบประมาณ 45,000 บาท (กรณีที่ไม่ถมดินเพิ่ม)

2. ระบบพื่นสนามแบบชั้นหินและระบบระบายน้ำ งบประมาณอยุ่ที่ 300 บาทต่อตารางเมตร หรือ 450,000 บาท

3. งานปูหญ้าเทียมพร้อมตัดเส้นสนามและโรยทรายและโรยเม็ดยาง ตารางเมตรละ 600 – 750 บาท หรือ 900,000 -1,125,000 บาท ต่อสนาม 1,500 ตารางเมตร

4. เสาไฟฟ้าคอนกรีต 12 เมตร ปักลงดิน 2 เมตร ราคาต้นละ 8,000 บาทพร้อมติดตั้ง ใช้ 14 ต้น เท่ากับ 112,000 บาท

5. ระบบไฟฟ้าส่องสวาง จำนวน 30 ดวงโคม ราคาประมาณการ 180,000 บาท

6. งานตาข่ายกั้นบอลล้อมรอบและคลุมหลังคา รวม 3,100 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 50 บาท ราคา 155,000 บาท

7. โกล์และต่าข่ายโกล์ คู่ละ 17,000 บาท

8. ประตูเหล็กทางเข้าสนาม 1 บาน ราคา 5,000 บาท

ราคารวมสนาม 7 คน 1,864,000 – 2,089,000 บาทครับ

————————————————————————————————————————-

2 ข้อมูลการลงทุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 5 คน กลางแจ้ง
ยกตัวอย่างขนาดสนาม 25 x 40 = 1,000 ตารางเมตร

1. เครียร์ริ่งพื้นที่ดินเดิมให้ได้ระดับ 0 งบประมาณ 30,000 บาท (กรณีที่ไม่ถมดินเพิ่ม)

2. ระบบพื่นสนามแบบชั้นหินและระบบระบายน้ำ งบประมาณอยุ่ที่ 300 บาทต่อตารางเมตร หรือ 300,000 บาท

3. งานปูหญ้าเทียมพร้อมตัดเส้นสนามและโรยทรายและโรยเม็ดยาง ตารางเมตรละ 600 – 750 บาท หรือ 600,000 -750,000 บาท ต่อสนาม 1,000 ตารางเมตร

4. เสาไฟฟ้าคอนกรีต 12 เมตร ปักลงดิน 2 เมตร ราคาต้นละ 8,000 บาทพร้อมติดตั้ง ใช้ 12 ต้น เท่ากับ 96,000 บาท

5. ระบบไฟฟ้าส่องสวาง จำนวน 20 ดวงโคม ราคาประมาณการ 120,000 บาท

6. งานตาข่ายกั้นบอลล้อมรอบและคลุมหลังคา รวม 2,300 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 50 บาท ราคา 115,000 บาท

7. โกล์และต่าข่ายโกล์ คู่ละ 15,000 บาท

8. ประตูเหล็กทางเข้าสนาม 1 บาน ราคา 5,000 บาท

ราคาสนาม 5 คน รวม 1,281,000 – 1,431,000 บาท

 

—————————————————————————————————————–

3 ข้อมูลการลงทุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 5 คน กลางแจ้ง
ยกตัวอย่างขนาดสนาม 22 x 42 = 924 ตารางเมตร

1. เครียร์ริ่งพื้นที่ดินเดิมให้ได้ระดับ 0 งบประมาณ 30,000 บาท (กรณีที่ไม่ถมดินเพิ่ม)

2. ระบบพื่นสนามแบบชั้นหินและระบบระบายน้ำ งบประมาณอยุ่ที่ 300 บาทต่อตารางเมตร หรือ 277,200 บาท

3. งานปูหญ้าเทียมพร้อมตัดเส้นสนามและโรยทรายและโรยเม็ดยาง ตารางเมตรละ 600 – 750 บาท หรือ 554,000 -693,000 บาท ต่อสนาม 924 ตารางเมตร

4. เสาไฟฟ้าคอนกรีต 12 เมตร ปักลงดิน 2 เมตร ราคาต้นละ 8,000 บาทพร้อมติดตั้ง ใช้ 12 ต้น เท่ากับ 96,000 บาท

5. ระบบไฟฟ้าส่องสวาง จำนวน 20 ดวงโคม ราคาประมาณการ 120,000 บาท

6. งานตาข่ายกั้นบอลล้อมรอบและคลุมหลังคา รวม 2,204 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 50 บาท ราคา 110,200 บาท

7. โกล์และต่าข่ายโกล์ คู่ละ 15,000 บาท

8. ประตูเหล็กทางเข้าสนาม 1 บาน ราคา 5,000 บาท

ราคาสนาม 5 คน รวม 1,207,400 – 1,346,400 บาท

 

——————————————————————————————————————


สอบถามรายละเอียด LINE : SENEE1234