บริษัท ทีม เทิร์ฟ สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด ผลิตและจำหน่ายหญ้าเทียม : ผู้เชี่ยวชาญ งานออกแบบสนามกีฬา รับเหมาจัดการโครงการและติดตั้งสนามหญ้าเทียมสนามกีฬาหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน

เกี่ยวกับเรา

logo_tt-sc

 

หญ้าเทียม (อังกฤษ: artificial turf) เป็น พื้นผิวที่ทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์ โดยทำให้ดูเหมือนหญ้าธรรมชาติ มักใช้กับสนามกีฬาที่เป็นกีฬาที่เล่นบนสนามหญ้าจริง อย่างไรก็ตามยังมีใช้ในสนามหญ้าตามที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ด้วย เหตุผลสำคัญคือเรื่องการบำรุงรักษา หญ้าเทียมสามารถใช้งานได้ทนทาน เช่นการแข่งขันกีฬา และไม่ต้องรดน้ำ หรือตัดหญ้า สำหรับสนามที่ครอบโดยหลังคาและมีบางส่วนใช้หญ้าเทียมเพราะยากที่จะปลูกหญ้า ที่มีแสงไม่เพียงพอ แต่หญ้าเทียมก็มีข้อเสีย คือ มีอายุการใช้งานต่ำ ต้องการทำความสะอาดเป็นครั้งคราว มีสารพิษเคมีจากอินฟิลและต้องเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

บริษัท ทีม เทิร์ฟ สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด จากประสบการณ์ กว่า 6 ปี ที่ได้ สร้าง แก้ไข บำรุงรักษา และทุ่มเทอยู่ในการสนามหญ้าเทียม โดยมีทีมงานมืออาชีพค่อยให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง การวางแปลน วางระบบ การจัดการต่างๆ ทั้งในรูปแบบ สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น จัดสวน ในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศ อีกด้วย

หญ้าเทียมของ บริษัท ทีม เทิร์ฟ สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด มีหลากหลายรุ่น หลากหลายแบบตามสภาพที่ท่านต้องการ โดยหญ้าเทียมของ บริษัท ทีม เทิร์ฟ สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด นั้น ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ หญ้าเทียม จาก FIFA ตามมาตรฐาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน สูงสุด และเป็นที่พอใจแก่ผู้ลงทุนใช้งานนั้นเอง

นอกจากนี้ บริษัท ทีม เทิร์ฟ สปอร์ต คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้มีการบริการด้าน อื่นๆอีก มากมาย ไม่เฉพาะ แค่สร้าง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามเด็กเล่นหญ้าเทียม และจัดสวน ในสถานที่ต่างๆ เรายังได้มีบริการ สร้าง คลับเฮ้าส์ รวมไปถึงการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆ ไว้บริการ อาทิเช่น โกลด์ฟุตบอล ลูกฟุตบอล แปลงปัดหญ้า เม็ดยาง รถCCTV หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เป็นต้น

ปัจจุบันหญ้าเทียม
มีหลายประเภทหลายรูปแบบในท้องตลาด เนื่องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้ผลิตแต่ละรายที่แตกต่างกันไป ทั้งปัจจัยในเรื่องวัตถุดิบ รูปแบบลักษณะต่างๆ รวมไปถึง เครื่องจักรและวิธีการทอหญ้าเทียมนั้นๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็นเครื่องชี้วัด คุณภาพที่ดีของหญ้าเทียม ท่านจะต้องศึกษาให้ละเอียดก่อน เลือกซื้อ เพราะ หญ้าเทียมแต่ละชนิดมีการใช้งานออกมาไม่เหมือนกัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากหญ้าเทียมและเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

ปัจจัยที่สำคัญตามที่ได้กล่าวในแรกเริ่มคือ
วัตถุดิบที่นำมาผลิตจะต้องดี (Material) ซึ่งจะต้องเลือกใช้ Polyethylene (PE) เป็นวัตถุดิบในการผลิต 100% เพราะมีความทนทาน ไม่เกิดฝุ่น ไม่อมความร้อนและไม่แข็งตัวเวลาเสื่อมสภาพซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บาด และควรเป็นพลาสติกที่สังเคราะห์ใหม่ มิใช่ Recycle ซึ่งในผลิตภัณฑ์จากยุโรปจะไม่อนุญาตให้ใช้พลาสติกrecycle ในการนำมาผลิตหญ้าเทียม ด้วยเหตุผลจากความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งาน แต่พบว่าในประเทศจีน ยังไม่ได้กำหนด ทำให้หญ้าเทียมจากประเทศจีน มักไม่ได้ใช้ PE 100% ในการผลิต หรือมีการนำพลาสติกเก่ามา recycle เพื่อลดต้นทุนในเกือบทุกโรงงาน

รูปแบบในการผลิตเส้นใย (Yarn Appearance) คือลักษณะใบหญ้า หากใบหญ้าที่มีลักษณะใบมีความใหญ่ หรือเป็นแกนเดี่ยว (มักพบในหญ้าประเภท Fibrillate) จากผลการทดสอบต่อการใช้งานของผู้เล่นจาก Labosport ของFIFA จะพบว่า มีโอกาสในการบาดเจ็บและระคายเคืองได้มากกว่าต่อผิวหนังของผู้เล่น จึงทำให้หลายประเทศไม่ได้รับความนิยมการเลือกใช้ใบหญ้าประเภทนี้แล้ว

และความแข็งกระด้างของใบหญ้าเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง ก็มีผลสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะหญ้าเทียม เมื่อมีความแข็งมากก็จะมีแรงเสียดทานกับผิวหนังมากด้วยเช่นกัน(หญ้าเทียมภาย หลังติดตั้งจะยิ่งเพิ่มความแข็งเข้าไปอีก เพราะinfill เม็ดทรายและเม็ดยางที่ต้องโรยเข้าไป) ทั้งนี้การเลือกหญ้าเทียมโดยการสัมผัสก่อนการติดตั้งก็สำคัญ ถ้าใบหญ้าตัวไหนที่แข็งกระด้าง สามารถสังเกตได้เมื่อลองสัมผัสเวลาที่ผู้ขายนำสินค้ามาให้เลือก ถึงแม้จะมีเหตุผลที่ทำให้หญ้าทน แต่ถ้าทนแล้วบาดเจ็บ ผู้เล่นไหนจะมาใช้บริการ…

ข้อกำหนดในการใช้
• รักษาความสะอาดของสนามเสมอ
• ห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่สนามหญ้าเทียม
• ห้ามรถยนต์หรือเครื่องจักรหนักทำงานบนพื้นสนาม
• หากเกิดความเสียหายกับสนามหญ้าเทียม ควรแก้ไขทันที การทำความสะอาด และบำรุงรักษา
• ควรทำความสะอาดสนามทุกครั้งหลังการใช้งาน
• ควรปัดทำความสะอาดใบหญ้าด้วยแปรงสำหรับสนามหญ้าเทียม ทุก 2 สัปดาห์
• ควรเติมทราย และเม็ดยางทุกเดือน หรือเมื่อมีการใช้ สนามอย่างหนัก
• ควรล้างฝุ่นบนพื้นสนามด้วยน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งสกปรก
• ของเหลว เช่น น้ำผลไม้, นม, ice cream สามารถเช็ดออกได้ด้วยน้ำสะอาด
• คราบน้ำมันเช่น น้ำยาขัดรองเท้า, lotion, หมึกปากกา สามารถเช็ดออกได้ด้วย คลอรีน
• รอยสกปรกจาก เทียนไข, ยางไม้ สามารถเช็ดออกได้ด้วย คลอรีน
• คราบสกปรกจากเชื้อรา หรือ เชื้อราน้ำค้าง ใช้ ไฮโดร เจนเปอร์ออกไซด์ 1% เช็ดออก ข้อห้ามในการใช้สนาม
• ห้ามสูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟ ในพื้นที่สนาม
• ไม่อนุญาติให้ทิ้งหมากฝรั่ง และน้ำผลไม้
• ไม่อนุญาติให้รถยนต์ หรือเครื่องจักรหนัก ทำงานบนพื้นสนาม
• ไม่อนุญาติให้สวมรองเท้าที่มีปุ่มเหล็ก แหลม
• ไม่ควรใช้สารเคมีในการทำความสะอาด หรือยาปราบศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง ในพื้นที่สนาม


สอบถามรายละเอียด LINE : SENEE1234